من می اندیشم پس هستم(دکارت)

اصول هرس

  

v    هرس درختان سيب نيمه پابلند و پابلند:

درختان پابلند آنهايي هستند كه تنه آنها از سطح خاك تا اولين انشعاب شاخه ها حدود 140تا 180 سانتيمتر باشند و اين ارتفاع در درختان نيمه پابلند 80تا 120 سانتي متر است. در اين نوع درختان پس از انتخاب وتعيين ارتفاع در پايه در صورت وجود شاخه هاي جانبي در قسمت انتها براي حفظ ارتفاع ، تشكيل فرم مورد نظر ، نهال را سربرداري مي كنند وتعداد 3 تا 5 جوانه كه بتواند بازوهاي اصلي را در انتهاي نهال تشكيل دهد باقي مي گذارند.

 

v    هرس درختان سيب پاكوتاه ـ فرم جامي

اين نوع هرس به دو نوع است

هرس جامي با مركز باز: شاخه هاي اصلي با فاصله كوتاهي نسبت به تنه هرس مي شوند.

هرس جامي با محور : شاخه هاي اصلي با فاصله بيشتري نسبت به تنه هرس مي شوند.

هرس سال اول : پس از خارج كردن نهال از خزانه و انتقال به بستر اصلي لازم است قبل از كاشت ،مجدد اً ريشه را هرس ومنظم ضدعفوني كرده و در صورت مناسب بودن شرايط ازنظر فصل ، آنها را با ارتفاع 60 سانتيمتر سربرداري ميكنيم.

هرس سال دوم :

در اين سال جوانه هاي موجود در طول 60 سانتيمتري نهال رشد كرده وتوليد شاخه مي نمايند كه اسكلت نهايي درخت از اين سال به بعد شروع مي شود.

براي اين منظور اولين شاخه را از 15 سانتيمتري بالاي سطح خاك روي تنه انتخاب كرده وفواصل بين شاخه ها در طول تنه بايستي 15تا 20 سانتيمتر باشد و اگر شاخه يا جوانه زائد در بين فواصل باشد حذف مي شوند .در اين روش تعداد شاخه هاي باقيمانده بين 3تا 5 عدد مي باشند. لازمست پس از انتخاب شاخه ها و اسكلت بندي 3/1 طول هر شاخه را قطع و سربرداري كنيم.

هرس سال سوم:

در اين حالت شاخه هاي اصلي يا اسكلت اوليه بين 3تا 5 شاخه داشته ولازمست شاخه هايي كه با تنه اصلي زاويه نامتناسب (كمتر از 60 درجه ) دارند توسط بازوي جداكننده تنظيم شوند و شاخه هاي ثانويه به همان ترتيب 3/1 طول شاخه از جوانه اي كه به سمت بيرون است سربرداري مي شود.

 

v    هرس باردهي در سيب و گلابي

دارد يا ميخچه

در درختان سيب و گلابي شاخه هاي خيلي كوتاهي كه منتهي به يك جوانه مي گردند ديده مي شود كه آنها را دارد(DARD) مي گويند كه در حد فاصل بين جوانه چوب وميوه قرار دارند وهمين ها هستند كه بعداً ميوه مي دهند و حتي الامكان بايد اينگونه شاخه ها روي درخت حفظ شوند.

بطور كلي ميوه دادن درختان نسبت عكس با رشد ونمو آنها دارد

افزايش رشد و نمو  «  كاهش ميوه دادن

معمولاً ميوه درختان سيب و گلابي روي شاخه هاي سه ساله و يا بيشتر تشكيل مي شود لذا بايد اين شاخه ها در زمستان بلند تر هرس گردند. چگونگي هرس در يك شاخه گلابي يا سيب در طي چند سال :

 

v    هرس درختان هلو

از آنجا كه رشد ونمو شاخه هاي يك ساله در درختان هلو سريعتر از ساير درختان است اگر آنها را هرس نكنيم پس از چند سال به علت تراكم شاخه ها تاج به صورت انبوه در آمده و از نظر نرسيدن نور و هوا به اندازه كافي دچار مشكل خواهيم شد.Üهرس ضرورت دارد.

 

v    هرس فرماسيون نوع جامي

سال اول

نهالهايي كه از خزانه پس از پيوند به بستر اصلي منتقل مي شوند ممكن است به صورت يك شاخه ساده و يا شاخه هاي فرعي متعدد باشند در هر حال از سطح خاك تا ارتفاع 50 سانتيمتري را نگه داشته و بقيه را سربرداري مي كنيم.

در نهالهايي كه داراي چند شاخه روي تنه است معمولاً چهار شاخه را از روي دو جوانه پائين نزديك محل اتصال نگه داشته وبقيه را قطع مي كنيم.

سال دوم

از شاخه هاي جوان و رشد يافته در طول سال تعداد 3 يا 4 شاخه كه كاملاً رشد كرده اند و از نظر خصوصيات فرم در وضعيت مناسبي هستند را حفظ كرده بقيه را حذف مي كنيم.

عمليات هرس در روي شاخه هاي باقيمانده بدين صورت است كه طول شاخه هاي اصلي كه اسكلت درخت را مي سازند برابر با 3/2 طول از محل اتصال به تنه را نگه داشته وبقيه را از جوانه اي كه به سمت بيرون است سربرداري مي كنيم.همچنين شاخه هاي فرعي كه روي شاخه اصلي تشكيل شده است را سربرداري مي كنيم.

سال سوم

طبيعي است در روي شاخه اصلي شاخه هاي جانبي يا فرعي بصورت دو شاخه ظاهر مي گردند . عمليات هرس در اين شاخه ها به اين صورت است كه از قسمت سرشاخه به نسبت 2/1 تا 3/1 سربرداري مي شوند و از سال دوم به بعد هرس بيشتر در جهت باردهي صورت مي گيرد.

ضمناً توصيه مي شود شاخه هايي كه از سال دوم به بعد بر روي تنه به صورت عمودي رسته يا به صورت عمودي از وسط شاخه هاي ديگر رشدو نمو كرده بايستي حذف گردند.

از سال دوم به بعد حتي المقدور نبايد شاخه هاي كوتاه را حذف كرد زيرا اولين شاخه هاي باردهنده ، همين شاخه ها هستند و بعد از سه سالگي بايد شاخه هايي كه به داخل تاج رفته اند و موجب انبوهي تاج مي شوند همچنين باعث مي شوند نور به داخل تاج نفوذ نكند را حذف كرد.

 

v    زرد آلو

از آنجا كه زرد آلو حامل ميوه بسياري است در صورت عدم هرس آن كيفيت ميوه پائين آمده و ميوه ها كوچك ونامرغوب مي شوند . همچنين در طي چند سال درختي بلند وتنومند داريم كه در اين حالت جهت برداشت محصول از آن با مشكل مواجه خواهيم شد. هرس در اين درختان نيز مانند هلو است زيرا در اين درختان نيز ميوه روي شاخه ها ي يكساله تشكيل ميشود.

در اين درختان هرس سبك روي درختان جوان و هرس كمي شديدتر روي درختان مسن انجام مي گيرد. اما بايد توجه داشت هرس شديد روي درختان باعث اختلال در رشد ، تأخير در گلدهي وكاهش ميزان محصول است. در درختان زرد آلو كه به فرم پهن پرورش يافته اند عمليات هرس زمستانه منحصر به قطع سرشاخه ها ي طويل و شاخه هاي حامل جوانه هاي گل ،مي باشد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۶/۰۶/۲۲ساعت 11:6  توسط فاطمه شفیعی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ را باهدف ترویج وتوسعه دانش کشاورزی و به منظور به اشتراک گذاشتن اطلاعات در دهکده جهانی اینترنت راه اندازی نمودم . امیدوارم با راهنمایی خود مرا یاری رسانید.

پیوندهای روزانه


آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
خرداد ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
شهریور ۱۳۸۶
مرداد ۱۳۸۶
پیوندها
زنبورعسل
ترویج وآموزش کشاورزی
هرباریوم گیاهان
هرباریوم گیاهان برگزیده
سیستماتیک و طبقه بندی گیاهی
باغبانی
هرروز عکس
فرهنگ لغات باغبانی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM